60 години ИФХ

 

Тържествено честване на 60 годишнината на Института по физикохимия

 

20 април 2018г.  в Големия салон на БАН