Договори с ФНИ

Като водеща организация:

  • „Mногокомпонентни катализатори, несъдържащи благородни метали за генериране на водород в електролизна клетка с анион-проводяща полимерна мембрана” Е02/9 (2014-2016)
  • Детайлно изследване на етапите на зараждане и растеж на протеинови кристали; кинетика на стъпала върху кристални повърхности ” Т02/141 (2014-2016)
  • "Нов авангарден метод за обработка на нанокомпозитни материали  с цел създаване на микросистеми за медицински и високотехнологични приложения" Т02/16 (2014-2016)
  • “ Развитие на хибриден метод за количествено охарактеризиране на еластопластичните и механични свойства на микро- и наноструктурни моно- и полифазни едно и/или многослойни покрития, характеризиращи се с нано- и микронни дебелини " ТО2/48 (2014-2016)

 

Като съизпълнител:

  • „Нови наноразмерни полупроводникови материали, активиращи се със слънчева светлина с повишена ефективност във фотокаталитични и усъвършенствани окислителни процеси; координатор“ с координатор ИК, БАН;  ТО2/28 (2014-2016)
  • Многофункционални, иновативни слоеве за конструкционни метали и сплави, с координатор  ХТМУ, София; TO/23 (2014-2016)