Други
  • През 2014 година ИФХ е участник в проект „Проучване на състав, структура, свойства и начин за получаване на жълтите павета в София”. Проектът е разработен от инициативна група от членове на Сдружение „Българско кристалографско дружество”, с финансовата подкрепа от Столична община по програма „Европа 2014”, приоритетна област „Насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт. Жълтите павета са културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство. В резултат от изпълнението на проекта са определени химичният и фазовият състав на жълтите павета, термичното им поведение и връзката между термообработка, структура и свойства. Дадени са насоки за подбор на подходящи суровини и начини за бъдещо производство на „автентични павета”.

 

  • През 2014 година ИФХ е участник в договор с Иновационния фонд № 7ИФ-02-25/29.07.2014 г. на тема: „Иновативна технология за нанасяне на защитни покрития на базата на цинк с последващи конверсионни филми върху сложни машиностроителни детайли“. Проектът е съвместен с фирма  Галвеа Инженеринг, гр. Каблешково. Основната задача на проекта е представяне на технически проект с обосновани варианти на иновативни рецептури и на други иновативни технологични елементи за електрохимично нанансяне на защитни покрития на базата на цинк с последващи конверсионни филми върху сложни машиностроителни детайли с цел постигане на възможно по-добри технико-икономически и функционални характеристики на процесите на поцинковане и на нанасяне на конверсионни филми.