Документи
  • Бланка на Проекта*  (изтегли)
  • Критерии за участие в национални и международни научни форуми (виж)
  • Условия за финансова подкрепа за краткосрочни специализации в чужбина (виж)
  • Формуляр за кандидатстване (изтегли)
  • Финансово искане за анализи  (изтегли)
  • Финансово искане (изтегли)

 

 

 

* Желателно е всички документи, свързани с изпълнението на Проекта да бъдат представени на Бланката.