Календар на научни форуми

Календар на научни форуми

подходящи за участие на членове на целевата група*

 

2017
Дата Конференция Място
03-08.09 31st Conference of the European Colloid and Interface Society - ECIS2017 Madrid, Spain
11-14.09 III Международнa научна конференция “Материалознание. Неравновесни фазови превръщания” Варна, България
13-16.09 XIV Международен конгрес "МАШИНИ, ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛИ'17" Варна, България
29.09–01.10 Национална конференция с международно участие „Природни науки 2017“ Варна, България
01–04.10 Seventh Balkan Conference on Glass Science & Technology Nessebar, Bulgaria
08-13.10 International Autumn School on Fundamental and Electron Crystallography (IASFEC) Sofia, Bulgaria
19-22.10 Юбилейна научна конференция "30 години обучение по химия" в Югозападен университет ''Неофит Рилски'' Благоевград, България
22-26.10 2017 Sustainable Industrial Processing Summit and Exhibition Cancun, Mexico
03-04.11 Научна конференция с международно участие на Русенски  университет "Ангел Кънчев" филиал Разград Разград, България
24-25.11 19th International workshop on Nanoscience and Nanotechnology, NANO 2017 Sofia, Bulgaria
13-16.12 Втора международна конференция "Индустрия 4.0" к.к. Боровец, България
13-16.12 Международна научна конференция „MATHMODEL 2017” к.к. Боровец, България
2018
Дата Конференция Място
18-21.02 Second International Conference on Catalysis and Chemical Engineering Paris, France
21-23.02 Chemistry Conference for Young Scientists Blankenberge, Belgium
01-09.03 38th Berlin School on Neutron Scattering Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, Berlin, Germany
14–17.03 XV International Scientific Congress “MACHINЕS.TECHNOLОGIES.MATERIALS” (winter session) Borovets, Bulgaria
22–23.03 International Conference on Computational Materials Science and Thermodynamic Systems (CMST2018) University of Cambridge, UK
05-07.04 ХХIV International scientific and technical conference “Foundry 2018” Pleven, Bulgaria
18-21.06 IV International Scientific Congress “INNOVATIONS” Varna, Bulgaria
20-23.06 III International Science Conference (summer session) INDUSTRY 4.0 Borovets, Bulgaria
02-07.09 32nd Conference of the European Colloid and Interface Society - ECIS2018 Ljubljana, Slovenia

 

*Членовете на целевата група могат също да предлагат научни форуми, подходящи за участие. Списъка е примерен, а не ограничителен.