Високотехнологична лаборатория за специализирани рентгенови методи и томография за развитие на еко- и енергоспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето

BG 161POOO3-1.2.04-0003-COOO 1

“Високотехнологична лаборатория за специализирани рентгенови методи и томография за развитие на еко- и енергоспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето”

Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 200-7-2013

 

 

Описание на проекта