Описание на Проекта

Национална Научна Инфраструктура ИНФРАМАТ
Научен и Технически координатор:
Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев”, БАН

 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОВИ МАТЕРИАЛИ
С ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, БИО-МЕДИЦИНАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА;
ИЗСЛЕДВАНИЯ, ДИАГНОСТИКА РЕСТАВРАЦИЯ ИКОНСЕРВАЦИЯ НА АРТЕФАКТИ ОТ МЕТАЛ