Архив
Защити на дисертации за придобиване на
образователната и научна степен „доктор“
Защити на дисертации за придобиване на
научната степен „доктор на химическите науки“
   
Светлана Христова Физикохимия 20.06.2019г. Цветина Доброволска Електрохимия 02.10.2014г.

Автореферат

прочети

Автореферат

прочети
Научно жури

Дисертация

прочети
акад. Борис Тенчов рецензия

Цитати

прочети
проф. дхн Христо Нанев рецензия Научно жури
проф. дхн Елена Милева становище проф. дхн Димитър Стойчев рецензия
доц. д-р Александър Живков становище проф. дхн инж. Райчо Райчев рецензия
доц. д-р Стоян Каракашев становище проф. дхн Стефан Армянов рецензия
    проф. дхн инж. Асен Гиргинов становище
    проф. дхн Евелина Славчева становище
    доц. д-р Богдан Рангелов становище
    доц. д-р Максим Ганчев становище

 

 

Рени Андреева Електрохимия 07.02.2019г.

Автореферат

прочети
Научно жури
проф. дхн Асен Гиргинов рецензия
проф. дхн инж. Райчо Рачев рецензия
проф. дхн Димитър Стойчев становище
проф. д-р Николай Божков становище
доц. д-р Любомир Петков становище

 

 

Десислава Горанова Електрохимия 19.07.2018г.

Автореферат

прочети
Научно жури
проф. д-р Николай Божков рецензия
доц. д-р Людмил Лютов рецензия
проф. д-р Антон Момчилов становище
доц. д-р инж. Людмил Фачиков становище
доц. д-р Рашко Рашков становище

 

 

Александра Камушева Физикохимия 16.10.2018г.

Автореферат

прочети
Научно жури
доц. д-р Ружа Харизанова рецензия
доц. д-р Рени Йорданова рецензия
проф. д-р Стоян Гуцов становище
проф. д-р Александър Караманов становище
доц. д-р Драгомир Тачев становище

 

 

Нели Божкова Електрохимия 27.07.2017г.

Автореферат

прочети
Научно жури
проф. дхн Асен Гиргинов рецензия
проф. дхн Димитър Стойчев рецензия
проф. д-р Антон Момчилов становище
доц. д-р Емилия Стоянова становище
доц. д-р Стефана Виткова становище

 

 

Николай Йорданов Физикохимия 19.10.2017г.

Автореферат

прочети
Научно жури
проф. дхн Стефан Армянов рецензия
проф. дхн инж. Веселин Димитров рецензия
акад. Иван Гуцов становище
проф. дхн Иван Кръстев становище
проф. дхн инж. Райчо Райчев становище

 

 

Михаела Георгиева Електрохимия 23.07.2015г.

Автореферат

прочети
Научно жури
проф. дхн Иван Кръстев рецензия
проф. дхн инж. Райчо Райчев рецензия
проф. дхн Асен Гиргинов становище
доц. д-р инж. Людмил Фачиков становище
доц. д-р Мария Петрова становище

 

 

Гюнвер Ходжаоглу Електрохимия 15.10.2015г.

Автореферат

прочети
Научно жури
проф. д-р инж. Иван Енчев рецензия
доц. д-р Любомир Петков рецензия
доц. д-р Иван Груев становище
доц. д-р Иван Иванов становище
доц. д-р Цветан Добрев становище

 

 

Кати Аврамова Физикохимия 05.11.2013г.

Автореферат

прочети
Научно жури
проф. д-р Аля Таджер рецензия
доц. д-р Веселин Тончев рецензия
проф. дхн Андрей Милчев становище
проф. дфзн Ана Пройкова становище
проф. дхн Борян Радоев становище

 

 

Христина Петкова Физикохимия 18.10.2013г.

Автореферат

прочети
Научно жури
проф. д-р Славка Чолакова рецензия
доц. д-р Румен Тодоров рецензия
чл. кор. Здравко Лалчев становище
проф. дхн Николай Денков становище
доц. д-р Христо Христов становище

 

 

Димитринка Арабаджиева Физикохимия 15.02.2013г.

Автореферат

прочети
Научно жури
проф. дхн Димо Платиканов рецензия
доц. д-р Христо Христов рецензия
проф. дхн Елена Милева становище
проф. д-р Аля Таджер становище
доц. д-р Константин Балашев становище

 

 

Мария Илиева Физикохимия 01.11.2012г.

Автореферат

прочети
Научно жури
проф. дхн Асен Гиргинов рецензия
проф. дхн Александър Милчев рецензия
проф. дхн Дария Владикова становище
проф. дхн инж. Райчо Райчев становище
проф. дхн Весела Цакова становище

 

 

Десислава Гергова Електрохимия 05.07.2012г.

Автореферат

прочети
Научно жури
проф. дхн Асен Гиргинов рецензия
проф. дхн инж. Райчо Райчев рецензия
проф. дхн Димитър Стойчев становище
проф. дхн Иван Кръстев становище
доц. д-р Любомир Петков становище

 

 

Светла Нинева Електрохимия 09.02.2012г.

Автореферат

прочети
Научно жури
проф. дхн Асен Гиргинов рецензия
проф. дхн Стефан Армянов рецензия
проф. дхн инж. Райчо Райчев становище
проф. дхн Иван Кръстев становище
доц. д-р Любомир Петков становище

 

 

Евгения Вълова Електрохимия 21.07.2011г.

Автореферат

прочети
Научно жури
проф. дхн Александър Милчев рецензия
проф. дхн инж. Райчо Райчев рецензия
проф. дхн Дария Владикова становище
проф. дхн Димитър Стойчев становище
доц. д-р Огнян Божков становище