Научно-изследователски проекти
  • Договори и спогодби на ниво Академия

 

  • Договори с Фонд Научни Изследвания (МОН)

 

  • Договори с наши и/или чужди фирми