6-ти научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти