Заседания на Научния съвет

            Уважаеми колеги,

          

            На 27.11.2019г. (сряда) от 14.00 часа в Семинарна зала “Болцман” на 4 етаж ще се проведе заседание на Научния съвет на ИФХ със следния дневен ред:

 

  1. Утвърждаване на конспект за докторантски минимум по базов специализиран предмет „Електрохимия“.  
  2. Обсъждане и приемане на отчет по проект за международно сътрудничество  (ЕБР) със Солунския университет на тема „Изготвяне на ефективни катализатори чрез галванично заместване, приложими в горивни клетки, електролизьори и фото-горивни клетки“.
  3. Обсъждане на отговор от ЦО-БАН на направено запитване относно защита на докторант Свободан Александров и свързан с него доклад на проф. Е.Милева.
  4. Разни

 

            Присъствието ви е необходимо.

 

           Моля, онези от вас, които няма да могат да присъстват на заседанието да се обадят в канцеларията на ИФХ-БАН, тел. 979-2581.

 

 

                                                Председател на НС:

                                                            /доц. д-р Драгомир Тачев/

 

Приложени документи           (изтегляне само от членовете на Научния съвет)

    

Архив