Общо събрание на учените

На 26.01.2016 г. /вторник/ от 10:30 часа в залата на блок 11, 2 етаж,

ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет за

приемане на научния и финансов отчет на ИФХ за 2015 г.

 

Архив