Общо събрание на учените

На  23.01.2018 г. /вторник/  от 10:30 часа в Залата на блок 11, 2 етаж,

ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на ИФХ-БАН

със  следния дневен ред:

 

  1. Приемане на научния и финансов отчет на ИФХ за 2017 г.
  2. Разни.

 

Архив