Ръководител

 

проф.  дхн Весела Цакова-Станчева

тел: 02 979 2557

tsakova@ipc.bas.bg

 

Персонал:

Име Служ. тел Стая
проф. дхн Исак Аврамов Аврамов (02) 979 2565 217
проф. дхн Андрей Иванов Милчев (02) 979 2537 514
проф. д-р Александър Живков Караманов (02) 979 2552 217
доц. д-р Михаил Димитров Михайлов (02) 979 2565 407
доц. д-р Ивайло Любенов Димитров (02) 979 2507 416
гл. ас. д-р Цветан Георгиев Василев (02) 979 3560 101
гл. ас. д-р Христина Йорданова Попова (02) 979 2598 513
гл. ас. д-р Фейзим Вейсел Ходжаоглу (02) 979 2507 416
гл. ас. д-р Мария Стефанова Илиева (02) 979 3562 106
асистент Николай Божидаров Йорданов (02) 979 2565 405
химик д-р Кати Исак Аврамова (02) 979 2552 406
химик Емилия Борисова Караманова (02) 979 2552 406
химик Владимир Владимиров Лютов (02) 979 2558 404
химик Анелия Рускова Накова (02) 979 3562 106
техник, химик Лидия Ананиева Драгомирова (02) 979 2558 404