Сбирки на Колоквиума А. Шелудко за 2010 г.
 • На 10 декември 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Виктория Милкова изнесе доклад на тема: „Електро-оптични свойства на полиелектролитни слоеве, адсорбирани на колоидни частици при различна йонна сила” и Мария Стоименова изнесе доклад на тема: „Особености на електро-оптичния анализ в нискочестотната област”
 • На 03 декември 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Александър Живков изнесе доклад на тема: „Геометрия на пурпурни мембрани във водна среда. 2. Широкоъглово разсейване”
 • На 26 ноември 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Лидия Александрова изнесе доклад на тема: „Тънки течни омокрящи филми от сърфактанти”
 • На 19 ноември 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Анна Гюрова изнесе доклад на тема: „Нискочестотна електрическа поляризуемост и ξ-потенциал на E. coli HB101 при инактивация с етанол”
 • На 12 ноември 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Иван Грозев изнесе доклад на тема: „ТТФ на водни разтвори на глицинови производни”
 • На 05 ноември 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Елена Милева изнесе доклад на тема: „Амфифилни наноструктори във водна среда: образуване и реология на адсорбционни слоеве на границата разтвор/въздух, кинетика на изтичане на пенни филми”
 • На 29 октомври 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Румен Тодоров изнесе доклад на тема: „ТТФ от екзогенни сърфакт. препарати”
 • На 22 октомври 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Иван Терзийски изнесе доклад на тема: „ТТФ от микробиални сърфактанти”
 • На 08 октомври2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Александър Живков изнесе доклад на тема: „Геометрия на пурпурни мембрани във водна среда”
 • На 02 юли 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Христина Петкова изнесе доклад на тема: „Molecular structure of “Star-like” Diethylentriamine-based polymeric surfactants and the properties of foam films”
 • На 25 юни 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Николай Панчев изнесе доклад на тема: „Критично електрично поле на дестабизиране на емулсии: II част”
 • На 11 юни 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Николай Панчев изнесе доклад на тема: „Критично електрично поле на дестабизиране на емулсии: I част”
 • На 28 май 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Христо Христов изнесе доклад на тема: „Влияние на рН на разтвора върху свойствата на пенни филми, стабилизирани с полиоксиетилиран диетилентриамин полимерен сърфактант(ДЕТА): II част – основна област от рН от 6 до 12”
 • На 14 май 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Христо Христов изнесе доклад на тема: „Влияние на рН на разтвора върху свойствата на пенни филми, стабилизирани с полиоксиетилиран диетилентриамин полимерен сърфактант(ДЕТА): I част – кисела област от рН от 6 до 1”
 • На 30 април 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Христина Петкова представи информация за проведената школа за студенти и докторанти ”Surface: Interaction Forces and Engineering”, в Делф, Холандия”
 • На 23 април 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Dominik Kosior изнесе доклад на тема: „Dynamics of Three Phase Contact Formation in N-octanol solution”
 • На 16 април 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Цецка Радева представи информация за проведения XII Международен симпозиум по колоидна и молекулярна електрооптика в Майнц, Германия
 • На 09 април 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Христина Петкова, изнесе доклад на тема: „Звездовидни полимерни сърфактанти, синтезирани на основата диетилентриамин: Обемни и повърхностни свойства”
 • На 26 март 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Виктория Милкова изнесе доклад на тема: „Наночастици: физико-химични свойства и взаимодействие с моделни клетъчни мембрани”
 • На 19 март 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Георги Гочев изнесе доклад на тема: „Сили на взаимодействие в пенни и емулсионни филми стабилизирани с полимерни сърфактанти”
 • На 12 март 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Анна Гюрова изнесе доклад на тема: „Електрични диролни моменти на бактерии Escherichia coli”
 • На 05 март 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Любомир Николов изнесе доклад на тема: „Фини частици в граничен слой. Гравитация”
 • На 26 февруари 2010 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Борислав Соклев изнесе доклад на тема: „Тензиометрия с профилен анализ”