Ръководител

 

проф. дхн Елена МИЛЕВА

тел. +359 2 979 2586; +359 888 194 410

mileva@ipc.bas.bg

 

 

 

 

 

 

Персонал:

име служ. тел. стая
проф. дхн Цецка Борисова Радева (02) 979 3922 418
доц. д-р Александър Методиев Живков (02) 979 3565 411
доц. д-р Виктория Милкова Накова (02) 979 3922 418
доц. д-р Любомир Николов Николов (02) 979 3583 415
доц. д-р Румен Кънчев Тодоров (02) 979 3562 104
гл. ас. д-р Димитринка Димитрова Арабаджиева (02) 979 3564 422
гл. ас. д-р Георги Гочев Гочев (02) 979 2513 418А
гл. ас. д-р Анна Йорданова Гюрова (02) 979 3564 420
гл. ас. д-р Камелия Павлова Камбурова-Петкова (02) 979 3564 420
гл. ас. д-р Христина Тонкова Петкова (02) 979 3924 421
гл. ас. д-р Пламен Христов Чуков (02) 979 3583 415
химик Николай Недялков Панчев (02) 979 2578 410
химик Иван Кръстев Терзийски (02) 979 3562 104
физик Светлана Христова Христова (02) 979 3564 411
физик техник Димитър Стоянов (02) 979 3564 422
физки техник Нери Памукчиева (02) 979 3564 422
техник, химик Снежанка Станилова Манева (02) 979 3589 413
техник, химик Николина Атанасова Николова (02) 979 3589 413