СБОГОМ ПРОФЕСОР ЕКСЕРОВА!

 

 

акад. Дочи Русева Ексерова

(1935-2017)

 

С дълбока скръб съобщаваме за загубата на един от доайените на Българската колоидхимична школа академик Дочи Ексерова. Напусна ни световноизвестен учен, учител и интелектуалец. Нейната ерудиция и изследователски дух й отреждат достойно място сред изтъкнатите и стойностни личности, с изключителен принос за българската наука. Ние, нейните колеги и ученици, ще я помним с изключителния й усет към научните предизвикателства, който позволяваше винаги да се насочва към значими и пионерни изследвания. Научните й постижения стимулираха през годините нови насоки в изследване на физикохимията на течните повърхности, както и иновативни приложения на получените резултати в областта на медицината, фармацевтичната, козметичната и петролната индустрии. Висока оценка и признание за качеството на научните постижения на Дочи Ексерова е наградата „Питагор” за цялостно творчество и орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен, за особено значими заслуги в развитието на колоидната наука.

 

Сбогом професор Ексерова!

 

Секция „Повърхности и колоиди”