WEEM 2019 16-21.06

106 учени от 21 страни участваха в Международната конференция по електрохимия на електроактивните материaли, WEEM-2019

Международната конференция по електрохимия на електроактивните материали, WEEM-2019, се проведе от 16 до 21 юни 2019 г. в хотел „Рила“, Боровец.

На събитието присъстваха 106 учени от 21 страни от Европа, Азия и Америка. Представени бяха 50 устни и 63 постерни доклада. Те отразиха напредъка в областта на развитието на авангардни материали за нуждите на съхраняване и преобразуване на енергия, опазване на околната среда и биомедицински приложения.

 

 

Сред участниците в WEEM-2019 бяха много видни представители на съвременната електрохимична наука.

Международната конференция по Електрохимия на електроактивните материaли е девета от серия конференции, провеждани досега в страни като Германия, Полша, Русия, Унгария и Франция.

WEEM-2019 e посветена на 150-годишнината от създаването на БАН. Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ към БАН е организатор на събитието.