Head of IPC

 

Prof.  Vessela Tsakova-Stancheva, DSc

(02) 979 2557

(02) 871 9307

tsakova@ipc.bas.bg