Новини

Лятно училище ИФХ - 2017 (18-21 септември 2017)

12.07.2017

Уважаеми колеги,

 

във връзка с изпълнение на проект BG05М2ОР001-2.009-0023,

“Подкрепа за развитиета на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - ФАЗА 1”

 

от 18 до 21.09.2017 ще бъде проведено “Лятно училище

 

Всички колеги, които желаят да повишат квалификацията си в следните области са добре дошли:

(виж по-долу)

 

Възможност за повишаване на квалификацията в областите:

 

  •  Специализирано обучение в сферата на физикохимията и електрохимията, свързано с получаване на нови материали със зададени свойства, методи за охарактреризирането им и приложенията им в разнообразни технологии;
  •  Работа с опасни химични вещества и опазване на околната среда;
  •  Защита на интелектуална собственост и връзки с индустрията;
  •  Постерни сесии за представяне на научните изследвания на участниците в целевата група, както и за създаване на възможност за дискусии по конкретни научни резултати с присъстващите лектори и специалисти;
  •  Дискусионни клубове, свързани с изнесените тематични лекции и по научните тематики на участниците от целевата група;

(за целевата група присъствието е задължително)

«
Всички