Новини

Посещение на представителна група от Китайската Академия на Науките в ИФХ-БАН

21.05.2018

Делегация от Китайската академия на науките посети
Института по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“

 

        На 21-ви май 2018 г. председателят на Китайската академия на науките (КАН) проф. BAI Chunli посети Института по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“. Той беше придружен от проф. CAO Junghua, директор на Бюро за международно сътрудничество (КАН), г-н NING Bolun, Бюро за международно сътрудничество (КАН), и представител от посолството на Китайската народна република в България. От страна на ръководството на Българската академия на науките (БАН) присъства проф. Eвдокия Пашева, главен научен секретар на БАН.

 

        По време на срещата проф. Весела Цакова, директор на Института по физикохимия, направи кратко представяне на Института и неговата дейност. Обсъдени бяха въпроси, свързани с оценяването и финансирането на институтите в двете академии на науките и с двустранното сътрудничество между Институт по физикохимия–БАН и Нингбо Институт по технология на материалите и инженерство–КАН. След това представителите на Китайската академия на науките посетиха лаборатории на Института с ново и уникално изследователско оборудване, осигурено с помощта на проектно финансиране, вкл. по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика“.

 

 

Лице за контакти:

Мария Колева – експерт „Връзки с обществеността“

Телефон: +359 885 326 289

Email: mariahristovak@gmail.com

«
Всички