Колоквиуми

Сбирка на Колоквиума на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

30.11.2016

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 26 юли 2016 г. (сряда) от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

 

"The secret nature of spider web spinning - fibril formation during liquidcrystallization under stretching"

Dr. Jan Zidek, Brno University of Technology and Central European Institute of Technology “CEITEC”

«
Всички