Протест на БАН

 

     Ние, учените от Българската академия на науките, оценяваме бюджетната субсидия на БАН за 2018 г. като ликвидационна.

      Българската академия на науките е основната и най-ефективната научна институция в страната.

      Нейното унищожаване ще има силно негативни последици върху развитието на България и няма да бъде простено от потомците ни!