Седмата година...

Драги колеги, млади физикохимици,

Седмият Научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти се провежда в годината, в която Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев” навършва 60 години от основаването си, юбилей, който отбелязваме под мотото „Модерни изследвания, основани на дългогодишна традиция и опит”. Това мото отразява „тайната” на успеха на българската физикохимична наука, двата задължителни елемента на всяка успешна научна дейност – приемственост, опираща се на традиция, същностно познание и богат изследователски опит и непрекъсната промяна, гарантираща „модерност” в смисъла на напредък в съзвучие със съвременните тенденции на научното развитие и идеи. Традицията на българската физикохимична школа е белязана с новаторство, високо научно качество, международна разпознаваемост и безспорен престиж и се дължи на успешната и плодотворна дейност на редица видни изследователи, учени по дух и призвание. Ролята на традицията за следващите поколения учени е понякога трудно оценима и може да изглежда, че тя противостои на стремежа към нови развития. Действително, търсенето на нови пътища, нови тематични направления и необичайни изследователски подходи, отклонението от установените парадигми в научното мислене и провокацията към общоприетото в науката са движещите сили на научното развитие. Несъмнено е обаче, че единството на стремежа към промяна и на традиция, в смисъл на качество на научните изследвания, дълбочина на познанието и ценностна система, са ключът към успеха и към постигането на онова ново научно познание, което е част от изконния стремеж на човешкия дух към откриване на неизвестното и разгадаване на необяснимото.

Вярвам, че със своите изследвания участниците в 7-мия Научен семинар по физикохимия ще покажат, че са достойни носители и продължители на традицията на българската физикохимична наука и същевременно са новите „търсачи”, поели по пътя на модерните научни идеи и откривателството.

Благодаря на всички колеги, които продължават да „отглеждат” младежките Научни семинари по физикохимия и влагат време и усилия, за да предоставят чрез този форум възможност за изява на младите физикохимици.

Желая на всички участници в тазгодишното издание на семинара успешно представяне и много дръзновение в изследователската им работа.

проф. Весела Цакова
директор на Институт по физикохимия, БАН