Общо събрание на учените

На  26.01.2021 г. /вторник/  от 10:30 часа ще се проведе дистанционно

съвместно заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на ИФХ-БАН със следния дневен ред:

 

  1. Приемане на годишния научен и финансов отчет на ИФХ-БАН за 2020 г.
  2. Разни.

 

Архив