Общо събрание на учените

На  05.02.2019 г. /вторник/  от 10:30 часа в Залата на блок 11, 2 етаж,

ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на ИФХ-БАН

със  следния дневен ред:

 

  1. Избор на нов председател на ОС на ИФХ-БАН
  2. Разни.

 

Архив