INFRAMAT 2021

 

От 8-ми до 10-ти септември, 2021г., в хотел Риу Правец ще се проведе научна конференция на ИНФРАМАТ - Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски). ИНФРАМАТ е част от Националната пътна карта за изследователска инфраструктура на Република България и се координира от Институт по физикохимия, БАН.

Конференцията има за цел да представи актуални научни изследвания на изследователи от партньорските организации на ИНФРАМАТ, както и разширените апаратурни и методични възможности на инфраструктурата. В конференцията ИНФРАМАТ 2021 са заявили участие близо 70 изследователи от 15 институции. В програмата на конференцията са включени 21 устни доклада и 37 постера в широк обхват от изследователски области.