Head of department

 

Prof. Elena Mileva, DSc

phones: +359 2 979 25 86; +359 888 194 410

mileva@ipc.bas.bg

 

 

 

 

 

 

Personel:

name phone room
Assoc. Prof. L. Alexandrova, Ph (02) 979 2578 410
Assoc. Prof. A. Zhivkov, PhD (02) 979 3565 411
Assoc. Prof. V. Nakova, PhD (02) 979 3922 418
Assoc. Prof. L. Nikolov, PhD (02) 979 3583 415
Dr. D. Arabadzhieva (02) 979 3564 422
Dr. G. Gochev (02) 979 2513 418А
Dr. A. Gyurova (02) 979 3564 420
Dr. K. Kamburova-Petkova (02) 979 3564 420
Dr. I. Minkov (02) 979 3564 422
Dr. H. Petkova (02) 979 3924 421
Dr. P. Tchoukov (02) 979 3583 415
N. Panchev (02) 979 3562 104
I. Terzijski (02) 979 3562 104
M. Doychinov (02) 979 3583 415
S. Maneva (02) 979 3589 413
T. Dimitrova (02) 979 3922 418
S. Savichevich (02) 979 3922 418