Head of department

 

Assoc Prof. Victoria Nakova

phone: +359 2 979 3922

vmilkova@ipc.bas.bg

 

 

 

 

 

 

Personel:

name phone room
Prof. E. Mileva, DSc (02) 979 2586 410
Assoc. Prof. L. Nikolov, PhD (02) 979 3583 415
Assoc. Prof. Dr. K. Kamburova-Petkova, PhD (02) 979 3564 420
Dr. D. Arabadzhieva (02) 979 3564 422
Dr. G. Gochev (02) 979 2513 418А
Dr. A. Gyurova (02) 979 3564 420
Dr. I. Minkov (02) 979 3564 422
Dr. H. Petkova (02) 979 3924 421
Dr. P. Tchoukov (02) 979 3583 415
N. Panchev (02) 979 3562 104
I. Terzijski (02) 979 3562 104
M. Doychinov (02) 979 3583 415
S. Maneva (02) 979 3589 413
K. Berberov (02) 979 3589 418
E. Encheva (02) 979 3589 418
M. Mohammed (02) 979 3589 418