Дни на отворените врати

BG05М2ОР001-2.009-0023

„Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“

 

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

16-17 НОЕМВРИ 2017 Г.

„НАУКА ОТ ИЗВОРА – СТАРИ ТРАДИЦИИ, НОВИ ПРИЯТЕЛИ”

 

ПРОГРАМА Посещение на ученици и студенти, 16 ноември 2017, 10-16 ч.

 

ПРОГРАМА Посещение на фирмени организации, 17 ноември 2017, 10-16 ч.

 

Обява