Новини
Почина Иван Кръстев

С дълбока скръб съобщаваме, че на 27.10.2020 почина


проф. дхн ИВАН КРЪСТЕВ
(1946-2020)


Достоен учен, дългогодишен директор на ИФХ, колега и приятел, човек с прекрасно чувство за хумор,

човек, който умееше да ни обединява, който обичаше Института и беше всеотдаен във всяко едно начинание.
 

Поклон пред светлата му памет !

Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Kаишев“, БАН

Общото събрание на учените

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          На  21.07.2020 г. /вторник/  от 12:00 часа във фоайето пред Директорския кабинет ще се проведе Общо събрание на служителите  на ИФХ във връзка с обсъждане на възможността за получаване на ваучери за храна за 2020 г.

 

 

 

Канцелария на ИФХ

 

 

 

 

Почина академик Иван Гуцов

 

Иван Гуцов

 

(1933-2020)

 

На 23.03.2020 г. Българската академия на науките и международната физико -химична общност загубиха завинаги един от най-изтъкнатите и авторитетни свои членове.

Академик Иван Гуцов започва своята научна дейност в Института по физикохимия през 1959 г., където работи като изследовател, доцент, професор и академик до последния си ден. Той продължава и разработва тематиката на своя учител, акад. Р. Каишев, в специфичната област на фазообразуването в аморфни материали. Основните научни приноси на Иван Гуцов са свързани с термодинамиката на неравновесните процеси, кинетиката на релаксация и застъкляване, както и структурата и кристализация на веществата в стъкловидно състояние. Работил е детайлно върху теорията на сумарна кристализация във вискозно-еластична среда и е развил нови представи за редица случаи на хетерогенно зародишообразуване.

Академик Гуцов е автор и съавтор на над 300 оригинални статии в международната  литература, намерили широко отражение сред научната общност. Заедно с д-р Ю. Шмелцер е автор на монографията “The Vitreous State” (Springer, 1995), която е преработена и издадена отново през 2013 г. Автор и съавтор е и на 13 патента основно в областта на синтеза на стъкло-кристални материали. Той е ръководител на редица международни и национални научно-изследователски договори. Поканен пленарен лектор е в голям брой престижни международни конференции, школи и семинари. Под негово ръководство успешно са защитили 15 докторанти. 

Акадедмик Гуцов е носител на множество награди, между които са Националната награда и златен медал на СБУ, Златен медал за заслуги на БАН, Международна Хумболтова награда, Почетен знак „Марин Дринов” на БАН, Специална награда на Международната комисия по стъкло.

Акадeмик Иван Гуцов ще остане завинаги в паметта ни като учен с енциклопедични знания, отдаден учител, занимателен събеседник и лектор.

 

Поклон пред светлата му памет !

Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Kаишев“, БАН