Новини
Почина проф. дхн Исак Аврамов

С дълбока скръб съобщаваме, че на 14.11.2020г. ни напусна

 

 

проф. дхн Исак Аврамов

 

Цялата научна и творческа кариера на професор Исак Аврамов е свързана с Института по физикохимия на БАН, където работи от 1969 г. Исак Аврамов е световнопризнат учен в областта на изследванията на стъкловидното състояние на кондензираната материя, на кристализационните процеси в стъклообразуващи стопилки, релаксация на стъкла и др. Интензивно сътрудничи с учени от Германия, Гърция, Бразилия, Чехия. Ръководител е на множество интересни изследователски проекти и с негова помощ е закупена важна за Института научна апаратура. Исак Аврамов е дългогодишен ръководител на секция „Амофни материали“ и дългогодишен председател на Българския комитет към Международната комисия по стъкло. Автор е на над 160 публикации с над 1500 цитата, патент и авторски свидетелства, съавтор на четири глави от книги.

Исак е учен, колега и приятел, който ще запомним с изключителната му любознателност, хъс за работа, широка обща култура и добра усмивка, човек, който много ще ни липсва.

 

Поклон пред светлата му памет!

Институт по физикохимия „Акад. Р. Kаишев“, БАН

 

Почина доц. д-р Евгения Вълова

С дълбока скръб съобщаваме, че на 02.11.2020г. ни напусна
 


доц. д-р Евгения Вълова
на 70 години
 

   Цялата научна и творческа кариера на доц. д-р Евгения Вълова е свързана с Института по физикохимия на БАН, където работи в секциите „Фазообразуване и кристален растеж“ и „Електрохимия и корозия“. Учен професионалист и блестящ експериментатор, активен участник и двигател в развитието на тематиките химично отлагане и комплексно изследване на тройни сплави на основата на никел-фосфор и кобалт-фосфор, електросинтезирани покрития и наноматериали от титаниев диоксид и волфрамов триоксид с електрокаталитични и фотоелектрокаталитични свойства. Тематики, в основата на значими научно-изследователски проекти, увенчани с голям брой публикации и цитати в международната литература. С усърдието си, с безкрайното трудолюбие и безкомпромисно отношение към работата си, с тънкия си усет към детайла в експеримента и интерпретацията, и с огромния си опит, тя беше опора и ценен съветник за много от нас, винаги добронамерена и готова да помогне на колегите си.

   Жени беше не само колега, но и приятел. Приятел, който ще ни липсва, човек деликатен, скромен и етичен, с изключителна и богата обща култура, носещ безпогрешен усет за доброто.

 

Поклон пред светлата й памет!

Институт по физикохимия „Акад. Р. Kаишев“, БАН

 
Поклонението ще се състои на 6 ноември, 2020 г. от 12:00 в ритуалната зала на Централни софийски гробища.

 

Почина проф. дхн Иван Кръстев

С дълбока скръб съобщаваме, че на 27.10.2020г. почина
 

 

проф. дхн Иван Николаев Кръстев

на 74 години

 

   Проф. дхн Иван Кръстев е учен с безспорен авторитет и световна известност в областта на електрокристализацията на метали, получаването на галванични покрития и изследване явленията на самоорганизация при електролитното отлагане на сплави, дългогодишен ръководител на секция „Електрохимично отлагане и разтваряне на метали и сплави” в Института по физикохимия на БАН и негов директор в периода 2008-2011 г., носител на почетния знак на БАН „Марин Дринов” на лента.

   Цялата научна кариера на професор Иван Кръстев е свързана с Института по физикохимия на БАН и обхваща завиден спектър от изследователски интереси и теми в една обширна област, каквато е електрохимията. Неговите изследвания върху структурата и свойствата на галванични покрития от сребро и сребърни сплави са световно признати, имат пионерен характер и са довели до утвърждаването на тази тематика и работа по нея от различни екипи в много университети и изследователски центрове в различни държави, като Университета в Сайтама и Националната изследователска лаборатория за магнитни науки в Япония, Института за роботика и интелигентни системи в ЕТН Цюрих, Щвейцария, Автономния университет в Барселона, Испания, Университета на Саленто в Лече, Италия, Университета в Утрехт, Нидерландия, Белградския университет, Института за благородни метали в Швебиш Гмюнд, Германия и др.

   Проф. Кръстев е един от водещите автори на разработените електролити,добавки и технологии за отлагане на блестящи покрития от цинк и цинкови сплави от слабокисели електролити, намерили широко практическо приложение в страната и чужбина и дали основата за многобройни изследвания на електролити за отлагане на цинкови сплави в ИФХ. Наред с цялостната си научноизследователска дейност, той успява да развива и огромна научноприложна дейност като ръководител или участник в повече от 45 научно- приложни проекта с индустрията и в многобройни внедрявания на разработените процеси и технологии. Сред партньорите в тези проекти са фирми като: АЗЛК Москвич, Русия; Schering Galvanotechnik AG, ATOTECH Deutschland GmbH и АМЕ Electroplating, Германия, Union Miniere, Белгия и др. Огромни са заслугите на проф. Кръстев по отношение на едно от най-успешните сътрудничества от програмата БАН-DFG, продължило повече от двадесет години, както и плодотворната работа с фирмата UMICORE Galvanotechnik, Германия. Изследователската и научна дейност на проф. Кръстев намира изражение в повече от 150 публикации, представяна е на многобройни национални и международни форуми, с над 700 цитата. Той е автор и съавтор на 14 авторски свидетелства и патенти в областта на галваничните покрития, повечето от които успешно внедрени в производството.

   Проф. Иван Кръстев беше наследник и пазител на традициите в Института по физикохимия. С огромния си опит и всеотдайност като учен и като ръководител, той умееше да вдъхновява и да обединява, можеше да гради мостове и да бъде надеждна и сигурна опора, когато това се налагаше. Човек безкрайно обичан от колегите си и с изключителен авторитет, честен и принципен в позициите си, но същевременно деликатен и ненатрапчив.

 

 

Поклон пред светлата му памет!

Институт по физикохимия „Акад. Р. Kаишев“, БАН