Колоквиуми
Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 25 юни 2021г. (петък) от 11:00 часа ще се проведе виртуално заседание (Zoom meeting) на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на Викториа Милкова на тема:

 

Биополимер-съдържащи функционални платформи за инвитро насочен пренос и комбинирано освобождаване на терапевтични компоненти при лечение на коронавирусна инфекция

 

Характеризиране и оптимизиране на свойствата на полизахаридни "building blocks” (хитозан и хиалуронова киселина). определяне на активността на избраните компоненти по отношение на mrc-5 клетъчна линия и определяне на тяхната цитотоксична концентрация cc50.

В доклада ще бъде представена целта, основните насоки и подходи за изпълнение на поставените задачи в проект „Биополимер-съдържащи функционални платформи за in vitro насочен пренос и комбинирано освобождаване на терапевтични компоненти при лечение на коронавирусна инфекция“. Освен това, ще бъдат показани получените експериментални резултати от първото тримесечие от изпълнението на работната програма.

 

 

Заседание на Колоквиума на секция "Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси"

Колоквиум

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ при ИФХ БАН

 

На 06 април 2021 г. (вторник) от 10 30 ч. ще се проведе онлайн заседание (по Skype) на Колоквиума на тема:

Получаване и охарактеризиране на Ni-P покрития върху различни видове подложки"

Докладва: хим. Веселина Чакърова, отчет за първата година от доктурантурата й (01.01.2020г. – 31.12.2021г.)