Колоквиуми
Заседание на Колоквиума на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

          На 17 май 2022 г. (вторник) от 10:30 ч. в зала 225, етаж 2, блок 11, кампус Гео Милев, БАН (4 км.) ще се състои заседание на колоквиума.

Доклад на тема:

"Directional motion of droplet on gradient brush substrate without external energy supply"

ще изнесе Russell Kajouri от Institute of Physics at Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

Заседание на Колоквиума на секция "Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси"

Колоквиум

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ при ИФХ БАН

 

На 12 май 2022 г. (четвъртък) от 1030 ч. ще се проведе онлаин заседание на Колоквиума на тема:

Получаване и охарактеризиране на Ni-P покрития върху различни видове подложки"

Докладва: химик Веселина Чакърова, отчет за втората година от доктурантурата й.

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 8 април 2022 г. (петък) от 11:00 в аудиторията на ул. "Акад. Г. Бончев", бл.11 на БАН, 2-ри етаж, (зала 225) ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

  1. Доклад на Николай Панчев на тема:

 

“Метод за електромикроинтерферометрични изследвания на емулсионни филми от типа вода-масло:
разработка и приложения”

(предзащита на докторант на самостоятелна подготовка в направление 4.2. Химически науки (Физикохимия))