Колоквиуми
Заседание на КОЛОКВИУМ "акад. Р. КАИШЕВ" на ИФХ-БАН
Уважаеми колеги,
На 28 ноември 2023 г. (вторник) от 10:30 ч. ще се проведе заседание на Колоквиума на ИФХ в зала 225 (етаж 2, блок 11) при следния дневен ред:

 

               Димитринка Арабаджиева ще изнесе доклад на тема:

Измерване на адсорбцията  на електролити върху липидни монослоеве