Колоквиуми
Заседание на КОЛОКВИУМ "акад. Р. КАИШЕВ" на ИФХ-БАН
Уважаеми колеги,
На 21 май 2024 г. (вторник) от 10:30 ч. в сградата на блок 11 (НК-1, БАН), зала 225 ще се състои заседание на колоквиума, на което ще бъде изнесена лекцията

 

Разработване на нова методика за химично метализиране на диелектрични материали от иновативни екологосъобразни електролити

Докладва проф. д-р Мария Петрова, ИФХ-БАН