Колоквиуми
Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 02 декември 2022 г. (петък) от 11:00 в зала Болцман на ИФХ-БАН ще се проведе заседание на Колоквиума.

 

Калоян Берберов ще изнесе доклад на тема:

“Механизъм на стабилизация на пяната при нимфите на Philaenus spumarius (Hemiptera: Aphrophoridae)”

 

Заседание Колоквиум на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 29 ноември 2022 г. (вторник) от 10:30 ч.в зала 225 на блок 11, етаж 2, блок 11, кампус Гео Милев, БАН (4 км.) ще се проведе заседание на Колоквиума. Ще бъде изнесен доклад на тема:

 

"Образуване и превенция на котлен камък от изворни калциево-магнезиеви води „Радомир“ и „Панчарево",

Ф. Ходжаоглу, И. Димитров, Г. Ходжаоглу, Г. Билев

Заседание на Колоквиума на секция "Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси"

Колоквиум

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ при ИФХ БАН

 

На 01 декември 2022 г. (четвъртък) от 1030 ч. в зала 225 на блок 11, етаж 2 ще се проведе заседание на Колоквиума на тема:

 

Получаване и охарактеризиране на Ni-P покрития върху различни видове подложки"

 

Докладва: Веселина Чакърова

(докторант на самостоятелна подготовка, за периода 01.01.2020 – 31.12.2022 г.)