Колоквиуми
Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 18 декември 2020г. (петък) от 11:00 часа ще се проведе виртуално заседание (Zoom meeting) на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на Елена Милева на тема:

 

Годишен отчет на секция "Повърхности и колоиди за 2020 г.”"

Заседание Колоквиум на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 01 декември 2020 г. (вторник) от 10:30 ч. на дистанционно заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж редовен докторант в ИФХ Никола Мирчев (научен ръководител доц. д-р Г. Авдеев, научен консултант проф. д-р Д. Тачев) ще изнесе доклад на тема:

 

"Изследване на влиянието на неорганични добавки върху коефициента на термично разширение в керамични композитни материали и тънки филми"

(отчет за втора година на редовен докторант)