Колоквиуми
Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 28 януари 2022г. (петък) от 11:00 часа ще се проведе виртуално заседание (Zoom meeting) на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на Боян Пейчев (Queen Mary University of London, QMUL) на тема:

 

Взаимодействие на йони с незаредени монослоеве – измерване на адсорбцията на електролит върху монослой и Хофмайстеров ред

 

Всички характеристики на електролитните разтвори са йон-специфични - от вискозитет до повърхностно напрежение и колоидна стабилност. В случая на взаимодействие йон-хидрофобна повърхност, йон-специфичният ефект се приписва на необяснените ‘Хофмайстерови’ повърхностни сили. Анализът на данни за електролити върху вода-въздух, обаче, показва че редът в който йоните повишават повърхностното напрежение, се определя не от тяхната адсорбция, а от тяхната обемна активност (обемен ефект). Въпреки това изсолването на белтъци, класическият пример за Хофмайстеров ефект, зависи от структурата на протеина (повърхностен ефект). На какъв етап, между проста граница вода/въздух и колоиден разтвор, повърхностната йон-специфичност взема превес пред обемната йон-специфичност? Семинарът представя систематично изследване на прогресивно по-сложни повърхности. Демонстрираме, че силно специфично повърхностно взаимодействие на електролит съществува с незаредени монослоеве.

Заседание на Колоквиума на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 13 януари 2022 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в зала 225, етаж 2 на блок 11, кампус Гео Милев, БАН (4км)

ще се проведе заседание на Колоквиума:

 

"Спонтанно отлагане на паладиеви наночастици, индуцирано от въглеродни електроди

В. Цакова, Р. Иванов, К. Цибула, К. Тайхерт, М. Божинов

Заседание Колоквиум на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 11 януари 2022 г. (вторник) от 10:30 ч.в зала 225 на блок 11  ще се проведе заседание на Колоквиума:

 

"Синтеровани стъклокерамики, автоглазирани материали и пени от металургична шлака"

Николай Б. Йорданов и Александър Караманов Институт за физикохимия „Акад. Р. Каишев”, БАН

Заседание на Колоквиума на секция "Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси"

Колоквиум

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ при ИФХ БАН

 

На 9 декември 2021 г. (четвъртък) от 1030 ч. ще се проведе онлаин заседание на Колоквиума на тема:

Получаване и охарактеризиране на наноструктурирани слоеве от мед и аноден алуминиев оксид"

Докладва: зад. докторант Веселина Милушева, отчет за четвърта година от доктурантура и отчисляване