Канцелария

 

            Длъжност                      Име        e-mail*   стая         телефон
Човешки ресурси Еленка Недялкова

physchem

office

402

02 979 2581

02 872 7550

Секретар Десислава Страхилова dstrahilova 402 02 979 2581

 

 

 

 

*E-мейлът се образува след добавяне към името на '@ipc.bas.bg"