Ръководител

 

проф.  дхн Весела Цакова-Станчева

тел: 02 979 2557

tsakova@ipc.bas.bg

 

Персонал:

Име Служ. тел Стая
проф. д-р Александър Живков Караманов (02) 979 2552 217
доц. д-р Ивайло Любенов Димитров   416
гл. ас. д-р Цветан Георгиев Василев (02) 979 3560 101
гл. ас. д-р Христина Йорданова Попова (02) 979 2598 513
гл. ас. д-р Фейзим Вейсел Ходжаоглу   416
гл. ас. д-р Мария Стефанова Илиева (02) 979 3562 106
асистент д-р Николай Божидаров Йорданов (02) 979 2565 405
физик дхн Андрей Иванов Милчев (02) 979 2537 514
химик д-р Кати Исак Аврамова (02) 979 2552 406
химик Емилия Борисова Караманова (02) 979 2552 406
химик Владимир Владимиров Лютов (02) 979 2558 404
химик Анелия Рускова Накова (02) 979 2507 417
техн. сътрудник Каменка Атанасова Стайкова   414
техн. изпълнител Радослав Иванов Иванов (02) 979 2507 417
техн. изпълнител Петя Пенчева Еленска   416
техн. изпълнител Стоян Павлов Стоянов (02) 979 2533 425
геолог Марчела Христова Йорданова (02) 979 2552 406