Асоциирани членове на ИФХ

 

име, фамилия e-mail*
акад. Иван Стоянов Гуцов igutzow
акад. Дочи Русева Ексерова exerowa
чл.-кор. Димчо Бориславов Кашчиев kash
чл.-кор. Стоил Пешев Стоилов stoylov
проф. дхн Исак Аврамов Аврамов avramov
проф. дхн Стефан Атанасов Армянов armyanov
проф. дхн Иван Николаев Кръстев krastev
проф. дхн Иван Веселинов Марков imarkov
проф. дхн Александър Атанасов Милчев amilchev
проф. дхн Андрей Иванов Милчев milchev
проф. дхн Христо Нанев Нанев nanev
проф. дхн Марийка Владимирова Стоименова marias
проф. дхн Димитър Спасов Стойчев stoychev
проф. дхн Стоян Стефанов Стоянов stoyanov
доц. д-р Лидия Боянова Александрова  
доц. д-р Лидия Миркова Георгиева lmirkova
доц. д-р Цветан Маринов Добрев tsdobrev
доц. д-р Милко Христофоров Монев monev
доц. д-р Ивана Боянова Петканчин petkanch
доц. д-р Георги Митев Райчевски raichevski
доц. д-р Христо Иванов Христов khristov
доц. д-р Евгения Иванова Вълова jenny

*E-мейлът се образува след добавяне към името на '@ipc.bas.bg"

 

Външни асоциирани членове на ИФХ

име, фамилия Институция
проф. Петър Грозданов Векилов Университет Хюстън, САЩ
проф. Юрн Шмелцер Универститет Рощок, Германия
проф. Андреас Циелонка ИМ - Швебиш Гмюнд, Германия