Професор дхн Димитър Стойчев

Професор дхн Димитър Стойчев

 

 

Телефон:

02 979 2529

 

Email:

stoychev@ipc.bas.bg

 

Стая:

121

 

Участие в ръководни органи / научни звена:

Лична страница