Годишни отчети

Отчети/Публикации/Цитати

на Институт по физикохимия “Акад. Р. Каишев” – БАН

 

2020г.

Годишен отчет

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Публикации Цитати

 

 

2019г.

Годишен отчет

Най-важни научно и научно-приложно постижения

Публикации Цитати

 

2018г.

Годишен отчет

Най-важни научно и научно-приложно постижения

Публикации Цитати

 

2017г.

Извлечение от годишен отчет

Най-важни научно и научно-приложно постижения

Публикации Цитати

 

2016г.

Извлечение от годишен отчет

Най-важни научно и научно-приложно постижения

Публикации Цитати

 

2015г.

Извлечение от годишен отчет

Най-важни научно и научно-приложно постижения

Публикации Цитати

 

2014г.

Извлечение от годишен отчет

Най-важни научно и научно-приложно постижения
Публикации Цитати

 

2013г.

Извлечение от годишен отчет

Най-важни научно и научно-приложно постижения
Публикации Цитати

 

2012г.

Извлечение от годишен отчет

Най-важни научно и научно-приложно постижения
Публикации Цитати

 

2011г.

Извлечение от годишен отчет

Най-важни научно и научно-приложно постижения
Публикации Цитати