Годишни отчети
Отчети/Публикации/Цитати
на Институт по физикохимия “Акад. Р. Каишев” – БАН

 

     2021г.

Годишен отчет

Най-важни научно и научно-приложно постижения

Публикации Цитати
2020г.

Годишен отчет

                          ИЗВЛЕЧЕНИЕ                          

Публикации Цитати
2019г.

Годишен отчет

Най-важни научно и научно-приложно постижения

Публикации Цитати
2018г.

Годишен отчет

Най-важни научно и научно-приложно постижения

Публикации Цитати
2017г.

Извлечение от годишен отчет

Най-важни научно и научно-приложно постижения

Публикации Цитати
2016г.

Извлечение от годишен отчет

Най-важни научно и научно-приложно постижения

Публикации Цитати
2015г.

Извлечение от годишен отчет

Най-важни научно и научно-приложно постижения

Публикации Цитати
2014г.

Извлечение от годишен отчет

Най-важни научно и научно-приложно постижения
Публикации Цитати
2013г.

Извлечение от годишен отчет

Най-важни научно и научно-приложно постижения
Публикации Цитати
2012г.

Извлечение от годишен отчет

Най-важни научно и научно-приложно постижения
Публикации Цитати
2011г.

Извлечение от годишен отчет

Най-важни научно и научно-приложно постижения
Публикации Цитати