INFRAMAT

Национална Научна Инфраструктура

(2017-2023)

Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски)

 

 

INFRAMAT

 

 

Модерна изследователска инфраструктура
в подкрепа на науката, културата и
технологичното развитие

 

Представяне на ИНФРАМАТ

 

ИНФРАМАТ е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура  (ПМС  № 354  от 29.06.2017 г. )
и е подкрепен финансово от Министерство на образованието и науката

(Договор Д01-155/28.08.2018 и Д01-284/18.12.2019).

Очаквани ползи

Инфраструктурни възможности

Цели

Консорциум

Новини

 

Описание на оборудването на INFRAMAT
Услуги, предоставяни от INFRAMAT
Правила за достъп на външни организации до
научната инфраструктура и оборудването на ИНФРАМАТ

Контакти

проф. дхн Весела Цакова (координатор)

Институт по физикохимия “Акад. Ростислав Каишев” - БАН

ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 11, София,

+359 2 872-75-50

physchem ad ipc.bas.bg

www.ipc.bas.bg

 

Г