Новини

 

Първа обща среща на участниците в проект ИНФРАМАТ
модерна изследователска инфраструктура в подкрепа на науката, културата и технологичното развитие
24.06.2019г.