Научен съвет

Научeн съвет на Института по физикохимия

„Академик Ростислав Каишев” при БАН

 

доц. д-р Рашко Рашков (Председател),

доц. д-р Виктория Накова (Зам. Председател)

доц. д-р Ивайло Димитров (Секретар)

Заседание на НС

Членове:

   

проф. дхн Весела Цакова

дхн Цецка Радева

проф. д-р Николай Божков

проф. д-р Александър Караманов

проф. д-р Мария Петрова

проф. д-р Богдан Рангелов

проф. д-р Драгомир Тачев

доц. д-р Женя Георгиева

доц. д-р Георги Авдеев

доц. д-р Камелия Камбурова

доц. д-р Геновева Атанасова - ИОНХ-БАН

доц. д-р Даниела Карашанова - ИОМТ-БАН

 


Решения от заседанията на Научния съвет:

15.05.2024г.

Архив на  Решенията