Научен съвет

Научeн съвет на Института по физикохимия

„Академик Ростислав Каишев” при БАН

 

доц. д-р Рашко Рашков (Председател),

доц. д-р Виктория Накова (Зам. Председател)

доц. д-р Ивайло Димитров (Секретар)

Заседание на НС

Членове:

   

проф. дхн Весела Цакова

проф. д-р Николай Божков

проф. д-р Александър Караманов

проф. д-р Богдан Рангелов

проф. д-р Драгомир Тачев

доц. д-р Георги Авдеев

доц. д-р Женя Георгиева

доц. д-р Любомир Николов

доц. д-р Мария Петрова

доц. д-р Емилия Стоянова

проф. д-р Антония Стоянова - ИЕЕС-БАН

доц. д-р Даниела Карашанова - ИОМТ-БАН

дхн Димитър Стойчев

дхн Цецка Радева

 

 

 


Решения от заседанията на Научния съвет:

30.11.2022г.

 

Архив на  Решенията