Професор д-р Николай Божков

Професор д-р Николай Божков

 

Позиция:

Ръководител на секция "Електрохимия и корозия"

 

Телефон:

02 979 2521

 

Email:

NBoshkov@ipc.bas.bg

 

Стая:

202

 

Участие в ръководни органи / научни звена:

 

Научна тематика:

 

Наукометрични показатели

Лична страница