7-ми научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти

7-ми научен семинар за млади учени и докторанти                 25-27 април 2018

 

гр. Пловдив