Колоквиуми

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по физикохимия на БАН

 

 

На 25 юни 2021 г. (петък) от 11:00 ще се проведе виртуално заседание (Zoom meeting) на Колоквиума със следния дневен ред:

 

  1. Доклад на Виктория Милкова на тема:

 

“Биополимер-съдържащи функционални платформи за инвитро насочен пренос и комбинирано освобождаване на терапевтични компоненти при лечение на коронавирусна инфекция”

 

  1. Разни

 

 

 

Архив