Колоквиуми

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по физикохимия на БАН

 

 

На 28 февруари 2020 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

  1. Доклад на Иван Минков на тема: "Влияние на конвективния масопренос върху кинетиката на разтваряне на монослоеве от додеканол"
  2. Разни

 

 

 

Архив