Колоквиуми

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по физикохимия на БАН

 

 

На 18 декември 2020 г. (сряда) от 11:00 ще се проведе виртуално заседание (Zoom meeting) на Колоквиума със следния дневен ред:

 

  1. Доклад на Елена Милева на тема:

 

Годишен отчет на секция "Повърхности и колоиди за 2020 г.

 

  1. Разни

 

 

 

Архив