Колоквиуми

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по физикохимия на БАН

 

 

На 06 октомври 2023 г. (петък) от 14:30 в зала Болцман на ИФХ-БАН ще се проведе заседание на Колоквиума.

 

Виктория Милкова ще изнесе доклад на тема:

Получаване и охарактеризиране на нанолипозоми стабилизирани с многослоен филм от полизахариди и тяхното потенциално приложение в терапията срещу коронавирусна инфекция

 

 

Архив