Колоквиуми

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по физикохимия на БАН

 

 

На 22 октомври 2021 г. (петък) от 11:00 ще се проведе виртуално заседание (Zoom meeting) на Колоквиума със следния дневен ред:

 

  1. Доклад на Камелия Камбурова  на тема:

 

Получаване на полимерно модифицирани наночастици от метални оксиди за подобряване на
корозионната защита на стомана от цинкови покрития

 

  1. Разни

 

 

 

Архив