Архив на Колоквиума "Алексей Шелудко"

На 14 февруари 2020 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Димитринка Арабаджиеваще изнесе доклад на  на тема: "По следите на ефекта на една метиленова група (-CH2-) върху повърхностните и обемните свойства на водни разтвори от двуантенни олиголицини"

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009