Архив на Колоквиума "Алексей Шелудко"

          На 06 октомври 2023 г. се проведе заседание на Колоквиума. Виктория Милкова изнесе доклад на тема:“Получаване и охарактеризиране на нанолипозоми стабилизирани с многослоен филм от полизахариди и тяхното потенциално приложение в терапията срещу коронавирусна инфекция

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009