Финансово-счетоводен отдел

 

                       Длъжност

              Име      e-mail* стая     телефон
Главен счетоводител Албена Симеонова bookkeep 401

02 979 2544

02 871 9205

Касиер Невенка  Алексова naleksova 401 02 979 3558
Финансов контрол Наталия  Вучева   401 02 979 2544
Експерт интелектуална собственост Радостина Халачева rhalacheva 401 02 979 2544

 

 

 

 

 

*E-мейлът се образува след добавяне към името на '@ipc.bas.bg"