Финансово-счетоводен отдел

 

                       Длъжност

              Име      e-mail* стая     телефон
Главен счетоводител Албена Симеонова bookkeep 401

02 979 2544

02 871 9205

Касиер Мариана Манасиева mmanasieva 401 02 979 3558
Финансов контрол Бисерка Иванчева-Калева   401 02 979 2544

 

 

 

 

 

*E-мейлът се образува след добавяне към името на '@ipc.bas.bg"