Оборудване

 

Термичен анализ

 

  • Определяне на термичните свойства на материали чрез диференциана сканираща калориметрия, DSC и  термогравиметричен анализ, TGA.

 

 

Физикомеханични свойства:

 

  • твърдост на материали на  нано-ниво с помощта на модерен наноиндентор
  • коефициент на температурно разширение на  материали чрез лазерен дилатометър