Лаборатория по електронна микроскопия и микроанализ

Лабораторията по електронна микроскопия и микроанализ на ИФХ е първата сервизна лаборатория по електронна микроскопия на Българската академия на науките с над петдесет годишна история. Лабораторията обслужва както текущите задачи и проекти на учени от ИФХ, така и всички звена на БАН и висши учебни заведения с отношение към материалознанието. Лабораторията работи и в тясно сътрудничество с редица български производители. Освен звената на БАН, наши клиенти са и: Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Химико-технологичен университет, Универститет за архитектура, строителство и геодезия, Художествена академия, Технически университет, Медицински университет – Варна, Университет по хранителни технологии – Пловдив, СензорНайт Индъстриъл, Самел-90, КЦМ Пловдив и др.
Лабораторията разполага с два електронни микроскопа JEOL, възможности за анализ на морфология, елементен анализ включително от въглерод нагоре, получаване на изображения във вторични електрони и в обратно отразени електрони, миксиране на изображения, сканиране по линия, картографиране по елементи.