Ръководител

 

доц. д-р Виктория Накова

тел. +359 2 979 3922

vmilkova@ipc.bas.bg

 

 

 

 

 

 

Персонал:

име служ. тел. стая
доц. д-р Любомир Николов Николов (02) 979 3583 415
доц. д-р Камелия Павлова Камбурова-Петкова (02) 979 3564 420
гл. ас. д-р Димитринка Димитрова Арабаджиева (02) 979 3564 422
гл. ас. д-р Георги Гочев Гочев (02) 979 2513 418А
гл. ас. д-р Анна Йорданова Гюрова (02) 979 3564 420
гл. ас. д-р Христина Тонкова Петкова (02) 979 3924 421
гл. ас. д-р Пламен Христов Чуков (02) 979 3583 415
химик дхн Елена Димитрова Милева (02) 979 2586 419

химик дхн Цецка Борисова Радева

(02) 979 3922 420
химик д-р Иван Любомиров Минков (02) 979 3564 422
химик д-р Христо Иванов Христов (02) 979 3924 421
химик д-р Николай Недялков Панчев (02) 979 3562 104
химик Иглика Максимова Димитрова (02) 979 3564 422
техник, химик Снежанка Станилова Манева (02) 979 3589 413
техн. изпълнител Никола Тодоров Арабаджиев (02) 979 3564 422
техн. изпълнител Едуарда Едуард Енчева (02) 979 3589 418А
техн. изпълнител Петър Иванов Мартинов (02) 979 3922 418