Професор дхн Елена Милева

професор дхн Елена Милева

 

Позиция:

 

 

Телефон:

02 979 2586

Email:

mileva@ipc.bas.bg

 

Стая:

419

 

Участие в ръководни органи / научни звена:

 

Наукометрични показатели

Публикации