Оборудване

Комплексни електрохимични изследвания, включващи и корозионни измервания:

  • Електрокаталитични свойства
  • Получаване и оптимизиране на състави за получаване на галванични и други покрития със специални функционални, декоративни и защитни свойства
  • Корозионно охарактеризиране на материали
                                                   
  • Недеструктивно определяне на елементния състав на компактни материали, на метални и сплавни покрития чрез метода на рентгенов флуоресценцентен анализ (XRF)