Колоквиуми

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

На 01 декмври 2020 г. (вторник) от 10:30 ч. на дистанционно заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж редовен докторант в ИФХ Никола Мирчев (научен ръководител доц. д-р Г. Авдеев, научен консултант проф. д-р Д. Тачев) ще представи доклад на тема:

 

"Изследване на влиянието на неорганични добавки върху коефициента на термично разширение в керамични композитни материали и тънки филми"

(отчет за втора година на редовен докторант)

(изтегли абстракт pdf)

 

Архив