Колоквиуми

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

На 10 декмври 2019 г (вторник) от 10:30 ч. в семинарната зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж Никола Мирчев ще представи доклад на тема

 

"Изследване на влиянието на неорганични добавки върху коефициента на термично разширение в керамични композитни материали и тънки филми"

(отчет за първа година на редовен докторант)

(изтегли абстракт pdf)

 

Архив