Колоквиуми

КОЛОКВИУМ

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ

Институт по Физикохимия на БАН

 

На 12.5.2022г. (четвъртък) от 1030 ч. ще се проведе онлайн заседание на Колоквиума на тема:

"Получаване и охарактеризиране на Ni-P покрития върху различни видове подложки"

Докладва химик Веселина Чакърова, отчет за втората година от докторантурата й.

(изтегли резюмето в pdf)

През втората година от докторантурата бяха осъществени следните дейности:

  1. По научната програма - оценка на влиянието на подложката (ABS и стомана) върху безтоковото отлагане на Ni-P покрития (дебелина на покритието и разпределение на фосфор в дълбочина); изследване на зависимостта на свръхнапрежението на водородната реакция от съдържанието на фосфор и дебелината на Ni-P покрития; усвояване на електрохимична методика за определяне на реалната площ на Ni-P покрития; допълване на резултатите относно получаването на тънки никелови филми от екологосъобразен електролит (без редуктор) върху ABS и подготвяне за публикуване.
  2. По образователната програма - положен изпит по езикова подготовка, участие в работата на XIV-ти Пролетен семинар-уебинар на докторантите и младите учени от БАН “Интердисциплинарна химия”,22 – 24 юни 2021г., София, представяне на доклад.