Колоквиуми

КОЛОКВИУМ

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ

Институт по Физикохимия на БАН

 

На 06.04.2020г. (четвъртък) от 10 30 ч. ще се се проведе онлайн заседание (по Skype) на Колоквиума „Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси" на тема

"Получаване и охарактеризиране на Ni-P покрития върху различни видове подложки"

Докладва Веселина Милушева, отчет за първата година на докторантурата й

01.01.2020г.  – 31.12.2020г.

(изтегли резюмето в pdf)