Колоквиуми

КОЛОКВИУМ

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ

Институт по Физикохимия на БАН

 

На 07.10.2020г. (четвъртък) от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II ще се се проведе заседание на Колоквиума „Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси" на тема

"Получаване и охарактеризиране на електрохимични покрития на никелова основа Ni-M,
където M = W, Mо, TiOx
"

Докладва ac. Марина Арнаудова, отчет за първата година на докторантурата й 01.08.2020 - 31.07.2021 г.

(изтегли резюмето в pdf)