Колоквиуми

КОЛОКВИУМ

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ

Институт по Физикохимия на БАН

 

На 09.12.2020г. (четвъртък) от 1030 ч. ще се проведе онлайн заседание на Колоквиума на тема:

"Получаване и охарактеризиране на наноструктурирани слоеве от
мед и аноден алуминиев оксид
"

Докладва задочен докторант Веселина Милушева, отчет за четвърта година на докторантура и отчисляване.

(изтегли резюмето в pdf)