Стъклодувна работилница

 

Стъклодувната работилница на ИФХ-БАН разполага с квалифициран стъклодув, извършващ качествено изработка и ремонт на стъклени изделия: апаратура, включително за работа под понижено или повишено налягане, газови линии, лабораторна стъклария и други. Лице за контакт Стая
Антоний Абаджимаринов
(+359 2) 979 2502
517
Ценоразпис Заявка